Szerződéses miniszteri támogatás 2005 – Március


"1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete" Budapest "1956 – a magyar forradalom a világban cím? dokumentumfilm elkészítésére " "3 000 000 Ft"
“Budapesti Kamaraszínház Kht” Budapest “A színház kilenc új darabjának bemutatására “ “8 000 000 Ft”
“Cigány Kisebbségi Önkormányzat” Jásztelek “Emléktábla felállítására a holocaust roma áldozatainak tiszteletére  “ “100 000 Ft”
“Daniel Film” München “Ravasz Ákos filmrendez? a magyar-német kapcsolatok történetét feldolgozó TV-filmsorozatának készítésére “ “5 000 000 Ft”
“Eötvös Loránd Általános és Zeneiskola, Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény” Ajka “Az iskola gyermekkórusának székelyföldi hangversenysorozaton való részvételére” “300 000 Ft”
“Erkel Ferenc Társaság” Budapest “A Történelmi hangversenyek cím? rendezvény lebonyolítására “ “300 000 Ft”
“Gárdonyi Géza Színház” Eger “Márton László: Démosthenés és Kornis Mihály: Halleluja cím? m?vének bemutatására “ “600 000 Ft”
“Gróf Mikó Imre Alapítvány” Budapest “Tonk Sándor-díj adományozására azon fiatal kutatók, illetve közösségek részére, akik az el?z? évben jelent?s történeti, m?vel?déstörténeti munkát adtak ki Erdély vonatkozásában “ “100 000 Ft”
“Keöpeczy Sebestyén József M?emlékvéd? Társaság” “Sepsi-szentgyörgy – Sfintu-Gheorghe” “A sepsikilyéni unitárius templom faliképeinek restaurálására “ “1 000 000 Ft”
“Kossuth Klub – TIT Budapesti Ismeretterjeszt? Társulat” Budapest “A Magyarorzsági roma kincsestár cím? sorozat els? kötetének (Péli Tamás fest?m?vész munkásságát bemutató képz?m?vészeti album )megjelentetésére “ “225 000 Ft”
“Kritika Alapítvány” Budapest “A Kritika cím? társadaloelméleti és kulturális folyóirat megjelentetésére “ “1 200 000 Ft”
“Litera.hu Kft” Budapest “A litera.hu cím? internetes folyóirat zökken?mentes tartalomszolgáltatására és a magyar irodalomi angol nyelv? honlapj üzemeltetésére “ “5 000 000 Ft”
“Magyar Nemzetiségi M?vel?dési Intézet” Lendva “A Határbucsúztató búcsú cím? ünnepség utólagos támogatására “ “200 000 Ft”
“Magyar Országos Levéltár” Budapest “Történeti monográfia kiadására, nemzetközi konferencia el?készítésére, ill. megrendezésére az idei 250. évforduló megünneplésével kapcsolatban “ “2 000 000 Ft”
“Mecsek Táncegyüttes” Pécs “Emlékkönyv megjelentetésére az együttes 50. évfordulójára  “ “500 000 Ft”
“Médiavilág Kft” Budapest “A Médiamix cím? szaklap havi megjelentetésére “ “2 500 000 Ft”
“MTA Politikai Tudományok Intézete  “ Budapest “A Politikatudományi Szemle cím? tudományos folyóirat megjelentetésére” “1 000 000 Ft”
“Mundus Magyar Egyetemi Kiadó” Budapest “Lászlóffy Csaba drámai m?veinek kiadására “ “2 000 000 Ft”
M?csarnok Budapest “Az 51. Velencei Képz?m?vészeti Biennále lebonyolítására “ “36 000 000 Ft”
“NKÖM – KMKII” Budapest “A Stuttgartban szervezett nagyrendezvények lebonyolítására a német kulturális évad keretében “ “3 000 000 Ft”
“Rádió C” Budapest “A Rádió C f?városban m?köd? kulturális magazinm?sorainak fenntartására” “2 900 000 Ft”
“Recski Szövetség” Budapest “Két részes dokumentumfilm készítésére a hortobágyi munkatáborba elhurcolt kitelepítettekr?l “ “500 000 Ft”
“Recsky Klára Altalános M?vel?dési Központ” Tiszabura “A tiszaburai általános iskolás gyerekek részvételére az országos tehetségkutató versenyen                     “ “100 000 Ft”
“Roprod Rózsa-Produkció Kulturális és Szolgáltató Kft” Budapest “A Magyar els?k cím? ismeretterjeszt? filmsorozat egyes részeinek elkészítésére” “15 000 000 Ft”
“Simor András” Budapest “A pályázó (költ?) részvételére a X. Nemzetközi Költészeti és M?vészeti Fesztiválon Havannában “ “200 000 Ft”
“Szeleczky Art Management Kft” Budapest “A Magyarország historikus lakomái cím? dokumentumfilm sorozat elkészítésére “ “2 000 000 Ft”