Csikós Miklós Teljes alakos Kossuth Lajos festményének restaurálása


A makói József Attila Múzeum 2,5 millió forintot nyert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Petőfi-emlékévhez kapcsolódó pályázatán

Csikós Miklós a Kossuth Lajosról festett egész alakos portrét 1955-ben készítette két vászon összevarrásával elérve a majdnem háromszor két méteres méretet. A képet Földházi Imre tanácselnök rendelte meg, elkészülte után a Járási Tanács épületében (régi városháza) a dísztermet díszítette, majd a József Attila Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe került. Az azóta eltelt időben a festmény több helyen is megsérült, Kossuth bal kézfeje, jobb karja mellet a háttér két helyen is a szignó körül, az arc a szeme környékén és a kabát prémjénél is.

A Nemzeti Kulturális Alap 2,5 millió forintos támogatásának segítségével Makói Juhász István képzőművész-restaurátor és Boldizsár Dóra restaurátor készítheti el a festmény restaurálását, melynek során új rámát, tisztítást és teljes felújítást eszközölnek.

Csikós Miklós 1913-ban született Hódmezővásárhelyen. Oklevelet szerzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán és a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is, ahol olyan mesterei voltak, mint Aba Novák Vilmos, Kontuly Béla, Varga Nándor vagy Berény Róbert. 1938-ban volt első gyűjteményes kiállítása.

Kamotsay István és Gyenes Tamás kezdeményezésére képzőművészeti szakiskolát hozott létre, majd a hatvanas években művészeti szakkört vezetett szülővárosában, Hódmezővásárhelyen, ahol leendő képzőművészek első lépéseit segítette.

Festészete az alföldi hagyományok átörökítésében és továbbvitelében vállalt jelentős szerepet, képein az egyszerű emberek életének jeleneteit, portréit láthatjuk. Emberábrázolására elsősorban Fényes Adolf festészete hatott.

Makón a Kossuth-kultusz mindig erősen jelen volt, utcanév is őrzi emlékét. Pállik Béla festő 1896-ban készített egy egész alakos Kossuth-festményt, 1905-ben Kallós Endre szobrászművész egész alakos szobrát állították ki a Csanád Vezér Gimnázium előtti téren, melyek 2018 óta a vármegyeház dísztermébe kerültek restaurálás után.

A restaurált teljes alakos Kossuth Lajos festményt a József Attila Múzeum emeleti kiállítótermében fogják elhelyezni, így a város történeti tárlatának lehet szerves része. A felújított teljes alakos Kossuth Lajos portré számot adhat az ötvenes évek művészeti irányzatairól, a kor elvárásairól, ábrázolási technikájáról, és az akkori városvezetők ízléséről is.

Csikós Miklós, Teljes alakos Kossuth Lajos portré, 1955, olaj, vászon, 2,8 m (280 cm) x 1,8 m (Fotó: József Attila Múzeum)