Örökségvédelem Kollégiuma


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása.
Pályázók köre:

Pályázatot szakmai szervezetek, intézmények, szakmai tevékenységet végző jogi személyek, valamint szakmai szervezetek által delegált személyek, mint magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával.

A Kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő pályázókat támogat!

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 207104-es altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a – amely magában foglalja a 27%-os Áfát is –, de minimum 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os Áfát is.
Tervezett keretösszeg: 2.500.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Altéma kódszáma: 207104/99
Megvalósítás időtartama: 2022. március 1. – 2023. február 28.
Benyújtási határidő: 2022. március 16., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 207104/99 altémában
Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása.
Pályázók köre:

Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként működik.

 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 207108-as altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a – amely magában foglalja a 27%-os Áfát is –, de minimum 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os Áfát is.
Tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Altéma kódszáma: 207108/99
Megvalósítás időtartama: 2022. március 1. – 2023. február 28.
Benyújtási határidő: 2022. március 16., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 207108/99 altémában
A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása.
Pályázók köre:

Feltárásra pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények (jogi személyek).

Állagmegóvásra, bemutatóhely kialakítására pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, fenntartói (természetes és jogi személyek).

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a – amely magában foglalja a 27%-os Áfát is –, de minimum 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os Áfát is.
Tervezett keretösszeg: 18.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: legfeljebb 70%
Altéma kódszáma: 207134/99
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1.–2023. december 31.
Benyújtási határidő: 2022. március 16., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 207134/99 altémában
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása.
Pályázók köre:

Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, központi költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek).

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a – amely magában foglalja a 27%-os Áfát is –, de minimum 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os Áfát is.
Tervezett keretösszeg: 142.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: legfeljebb 50%
Altéma kódszáma: 207135/99
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1.–2023. december 31.
Benyújtási határidő: 2022. március 16., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 207135/99 altémában
Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása.
Pályázók köre:

Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek).

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a – amely magában foglalja a 27%-os Áfát is –, de minimum 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os Áfát is.
Tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: legfeljebb 90%
Altéma kódszáma: 207136/99
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1.–2023. december 31.
Benyújtási határidő: 2022. március 16., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 207136/99 altémában