Tájékoztató az Örökségvédelem Kollégiuma döntéséről


PÁYLÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ
MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI KONFERENCIÁKON, RENDEZVÉNYEKEN, KIÁLLÍTÁSOKON, MESTERKURZUSOKON ÉS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL
CSIKINÉ KOLLÁTH ÁGNES RÉSZVÉTELRE A RURALIA XIV. KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00398
FELFÖLDI SZABOLCS CSABA RÉSZVÉTELRE A NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIAEVAL HISTORY OF THE EURASIAN STEPPES KONFERENCIÁN 100.000 Ft 207104/00396
ISTVÁNOVICS ESZTER JOLÁN RÉSZVÉTELRE A NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIAEVAL HISTORY OF THE EURASIAN STEPPES NOMADS AND THEIR ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE KONFERENCIÁN 100.000 Ft 207104/00399
KOVÁCS BIANKA GINA RÉSZVÉTELRE A RURALIA XIV. KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00394
KULCSÁR VALÉRIA RÉSZVÉTELRE A IX MEDIAEVAL NOMADS (MEN) NAPOLI 2021 NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIAEVAL HISTORY OF THE EURASIAN STEPPES KONFERENCIÁN 100.000 Ft 207104/00400
NÁDAI ZSÓFIA CSILLA RÉSZVÉTELRE A RURALIA XIV. KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00401
PINTÉR-NAGY KATALIN RÉSZVÉTELRE A IX MEDIAEVAL NOMADS (MEN) NAPOLI KONFERENCIÁN 100.000 Ft 207104/00395
PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A PRO PROGRESSIONE RÉSZVÉTELÉRE NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEKEN 300.000 Ft 207104/00403
RÁCZ TIBOR ÁKOS RÉSZVÉTELRE A HOUSEHOLD GOODS IN THE EUROPEAN MEDIEVAL AND EARLY MODERN COUNTRYSIDE CÍMŰ RURALIA XIV. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00402
SÁROSI EDIT RÉSZVÉTELRE A RURALIA XIV KONFERENCIÁN* 200.000 Ft 207104/00397
SÓLYOM BARBARA RÉSZVÉTELRE A VIII SWS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES OF ARTS AND HUMANITIES KONFERENCIÁN PREZENTÁCIÓVAL 250.000 Ft 207104/00404
TAKÁCS KATALIN RÉSZVÉTELRE A HISTORICAL GARDENS 1981-2021 KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00405
ZATYKÓ CSILLA RÉSZVÉTELIRE A RURALIA XIV KONFERENCIÁN 200.000 Ft 207104/00406
MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, MESTERKURZUSOK ÉS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK MEGRENDEZÉSÉNEK, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYOK MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM ZSENIÁLIS TALÁLMÁNYOK INNOVATÍV ÖTLETEK CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INSTALLÁCIÓK (INTERAKTÍV JÁTÉKOK) ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE* 850.000 Ft 207108/00481
GYERMEKEINKÉRT SÁTORALJAÚJHELY ALAPÍTVÁNY ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK ZEMPLÉNBEN CÍMMEL TIÉD A VÁR! RÉGÉSZETI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 207108/00482
MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT A NUMISMATICA PANNONICA IV. – RÓNASZÉKI ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 207108/00484
MÓRA FERENC MÚZEUM A JÁRNI CSAK EGYÜTT TUDNAK – RÉGÉSZET ÉS NÉPRAJZ ÖSSZEFÜGGÉSEI CÍMŰ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 207108/00483
RÉGI ÉPÜLETEK KUTATÓINAK EGYESÜLETE A MŰEMLÉKI VÉDELEM KÖREI CÍMŰ MŰEMLÉKVÉDELMI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS A KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK TANULMÁNYKÖTETBEN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE 1.300.000 Ft 207108/00480
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT A KOROK, KULTÚRÁK, LELŐHELYEK RÉGÉSZETI ELŐADÁS-SOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE ÉS TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 207108/00486
TRANSILVANIA TRUST ALAPÍTVÁNY MŰEMLÉKVÉDELMI HELYREÁLLÍTÓ SZAKTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BONCHIDAI BÁNFFY-KASTÉLYBAN 1.000.000 Ft 207108/00485
EGYEDI
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET NEMZETKÖZI SZERVEZETÉBEN VALÓ JELENLÉT BIZTOSÍTÁSÁRA* 5.800.000 Ft 207113/00122
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM AZ ARCHEOLÓGIA – ALTUM CASTRUM ONLINE KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI INTERNETES SAJTÓTERMÉK 2021. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 207113/00125
MÓRA FERENC MÚZEUM A HATÁRTALAN RÉGÉSZET CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2021. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 207113/00123
MŰEMLÉKEM.HU BETÉTI TÁRSASÁG A HATÁRESET 3 ÖTÖDIK ÉV MÁSODIK FÉLÉVES, ILLETVE HATODIK ÉV ELSŐ FÉLÉVES PROGRAMJA, VALAMINT A HATÁRESET PLUSZ MEGVALÓSÍTÁSÁRA 3.500.000 Ft 207113/00124
TRANSSYLVANIA NOSTRA ALAPÍTVÁNY A TRANSSYLVANIA NOSTRA CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2021. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.499.500 Ft 207113/00121
A KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ RÉGÉSZETI LELŐHELYEK TUDOMÁNYOS CÉLÚ FELTÁRÁSÁNAK, VALAMINT FELTÁRÁST KÖVETŐ ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉGÉSZETI BEMUTATÓHELY KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A DOMBÓI VÁR RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 3.000.000 Ft 207134/00389
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM A SZENTENDRE – RÓMAI TÁBOR (ULCISIA CASTRA) RÉGÉSZETI LELŐHELY FELTÁRÁST KÖVETŐ ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA 3.000.000 Ft 207134/00390
GÖCSEJI MÚZEUM A KESZTHELY-FENÉKPUSZTAI ÁSATÁS KÖVETKEZŐ ÜTEMÉRE 2.000.000 Ft 207134/00404
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PARASZNYA, KŐLYUK I. BARLANG ŐSLÉNYTANI ÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 3.000.000 Ft 207134/00406
IHAROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IHAROS KÖZSÉG KÖZÉPKORI TEMPLOMA FALREKONSTRUKCIÓJÁNAK ÉS RÉGÉSZETI BEMUTATÓHELYKÉNT VALÓ BEMUTATÁSÁNAK 3. ÜTEMÉRE 3.500.000 Ft 207134/00391
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM RONCSOLÁSMENTES KUTATÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 2.000.000 Ft 207134/00393
KISS PÁL MÚZEUM A TISZAÖRVÉNY TEMPLOM-DOMB ÉS A KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 3.000.000 Ft 207134/00394
KOMÁROMI KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM RÓMAI KORI LÉGIÓTÁBOR RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA BRIGETIÓBAN 3.000.000 Ft 207134/00395
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM BÁND-ESSEGVÁR TUDOMÁNYOS CÉLÚ FELTÁRÁSÁRA, BEMUTATÓHELY-KIALAKÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 700.000 Ft 207134/00392
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM OROSZLÁNY-GYERTYÁNOS RÓMAI TELEP GEOFIZIKAI KUTATÁSÁRA 700.000 Ft 207134/00397
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ZALAVÁR LELŐHELYEN KÖZÉPKORI TEMETŐFELTÁRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 207134/00396
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM FELSŐPETÉNY KÖZÉPKORI TEMPLOM ÉS KÖRNYEZETE RONCSOLÁSMENTES RÉGÉSZETI KUTATÁSÁRA 490.000 Ft 207134/00398
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM A VISEGRÁDI RÓMAI KORI CASTRUM ÉS ÁRPÁD-KORI ISPÁNI KÖZPONT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 1.500.000 Ft 207134/00407
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUMA NAGYSZÉNÁS VI-VII. SZÁZADI TEMETŐINEK TERVSZERŰ KUTATÁSÁRA 600.000 Ft 207134/00400
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM SÁTORALJAÚJHELY-VÁRHEGY LELŐHELY RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 2.500.000 Ft 207134/00405
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM RÉGÉSZETI FELTÁRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BERZENCEI VÁRNÁL 2.000.000 Ft 207134/00399
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM CSÁKBERÉNY, ARATÓ-SZÉRŰ AVAR KORI TEMETŐ TERVÁSATÁSÁRA 1.000.000 Ft 207134/00401
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM NEMESNÁDUDVAR-KÜLBOGYISZLÓ, TÚZOK-HÁT SZARMATA ÉS HONFOGLALÁS KORI TEMETŐ FELTÁRÁSÁRA 1.000.000 Ft 207134/00402
VISKI KÁROLY MÚZEUM KALOCSA A MÁRIAHÁZI TEMPLOM RÉGÉSZETI KUTATÁSÁRA 1.500.000 Ft 207134/00403
MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES, VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK, VALAMINT MŰEMLÉKEK ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK RESTAURÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
ARANYOSAPÁTI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG AZ ARANYOSAPÁTI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM SZÓSZÉK RESTAURÁLÁSÁNAK I. ÜTEMÉRE (SZÓSZÉKKOSÁR ÉS FELJÁRÓ) 4.000.000 Ft 207135/01728
ÁGFALVAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG AZ ÁGFALVAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM TORONYÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA, FELÚJÍTÁSÁRA 8.000.000 Ft 207135/01726
BARANYAI GÁBOR LÁSZLÓ SOPRON, FÖVÉNYVEREM UTCA 17. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI ÉPÜLETSZÁRNYÁBAN XVIII-SZ-I STUKKÓ RESTAURÁLÁSÁRA 2.000.000 Ft 207135/01723
BELVÁROSI PLÉBÁNIA SZOLNOK A SZOLNOKI BELVÁROSI TEMPLOM ORGONÁJÁNAK TEMPLOMBELSŐ RESTAURÁLÁS UTÁNI TISZTÍTÁSÁRA, HELYREÁLLÍTÁSÁRA 3.200.000 Ft 207135/01753
BOJTOR GYULA A SOPRON, KOLOSTOR UTCA 9. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 4.000.000 Ft 207135/01725
BP. XIX. KÓS KÁROLY TÉR 4. SZ. TÁRSASHÁZ A BUDAPEST XIX. KÓS KÁROLY TÉR 4. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET FÜGGŐFOLYOSÓJÁNAK TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSÁNAK 1. ÜTEMÉRE 2.000.000 Ft 207135/01719
BUDAPEST I. KER., FŐ U. 4. TÁRSASHÁZ A BUDAPEST I. KERÜLET FŐ UTCA 4. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET BELSŐ UDVARI HOMLOKZAT III. EMELET FÜGGŐFOLYOSÓ HIBÁINAK ÉS HIÁNYOSSÁGAINAK JAVÍTÁSÁRA 7.000.000 Ft 207135/01724
BUDAPEST-BELVÁROSI SZENT MIHÁLY TEMPLOMIGAZGATÓSÁG SCHERVITZ MÁTYÁS SZENT DOMONKOS ÁTVESZI A SZŰZANYÁTÓL A SKAPULÁRÉT CÍMŰ FŐOLTÁRKÉPÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA A BUDAPEST-BELVÁROSI SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN 2.000.000 Ft 207135/01721
DIETZ FERENC TAMÁS SZENTENDRE FŐTERÉN A MARGARITOVICS HÁZ KÜLSŐ HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ZÁRÓ ÜTEMEKÉNT A HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSÁRA 8.000.000 Ft 207135/01732
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A FEGYVERNEKI NEPOMUKI SZENT JÁNOS, SZŰZ MÁRIA ÉS KIS JÉZUS BAROKK KŐSZOBORCSOPORT RESTAURÁLÁSÁRA 1.800.000 Ft 207135/01729
FELSŐVÁROSI PLÉBÁNIA A VÁCI FEHÉREK TEMPLOMA FERRER SZENT VINCE MELLÉKOLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 207135/01731
FR IMMO INGATLANHASZNOSÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A FERTŐRÁKOS, FŐ UTCA 144. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTÓLAGOS SZIGETELÉSRE ÉS A KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/01730
FRITZNÉ SZABON JUDIT A MECSEKNÁDASDI VOLT ISPÁN HÁZ HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 207135/01736
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A HAMVAY-KÚRIA, JELENLEG GÖDÖLLŐ VÁROSI MÚZEUM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEMÉRE 3.000.000 Ft 207135/01734
IVÁN ANNA BERNADETT A FERTŐRÁKOSI NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR ÉS VOLT MAGTÁR ÉPÜLET ABLAKKERET RESTAURÁLÁSÁRA 900.000 Ft 207135/01735
MAGYAR HALÁSZATI KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY A RÁCKEVE, KOSSUTH LAJOS UTCA 51. ALATTI RENESZÁNSZ MŰEMLÉK ÉPÜLETRÉSZ HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁINAK II. ÜTEMÉRE 5.300.000 Ft 207135/01738
NAGY SÁNDOR GÁBORNÉ A 230 ÉVES EGRI DROSCHEL HÁZ ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA: HÉJAZATCSERÉRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ JAVÍTÁSOKRA 1.000.000 Ft 207135/01743
NÁGOCSI ZICHY KASTÉLY VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSRA A NÁGOCSI KASTÉLY KELETI ÉS ÉSZAKKELETI RÉSZÉN 2.400.000 Ft 207135/01744
ORBÁN ALADÁR A SOPRON, SZÉLMALOM U. 9. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/01740
OSZKÓ PLÉBÁNIA AZ OSZKÓI TEMPLOM BELSŐ REKONSTRUKCIÓJÁRA 2.000.000 Ft 207135/01718
RED-REX Q IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG AZ ABONY, JÓKAI UTCA 10. ALATTI VOLT LAVATKA KÚRIA TETŐFELÚJÍTÁSÁNAK III. ÜTEMÉRE:A TETŐFELÚJÍTÁS BEFEJEZŐ MUNKÁIRA, VILLÁMVÉDELEMRE, FŐPÁRKÁNY HELYREÁLLÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 207135/01742
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG NAGYBÖRZSÖNY SZENT MIKLÓS FŐOLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA 349.000 Ft 207135/01745
SOPRON ÚJ U. 20. TÁRSASHÁZ A SOPRON ÚJ U. 20. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT ÉS KAPUALJ FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 5.000.000 Ft 207135/01752
SOPRON, SZENT MIHÁLY U. 2. TÁRSASHÁZ A SOPRON, SZENT MIHÁLY UTCA 2. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET SZENT MIHÁLY UTCAI HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 5.000.000 Ft 207135/01746
SZABÓ LÁSZLÓ ZOLTÁN A SOPRON, ÚJ UTCA 18. ALATTI BAROKK LAKÓHÁZ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓINAK, KAPUJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS EREDETI MINTÁJÁVAL AZONOS CSERÉJÉRE ÉRTÉKLELTÁR ALAPJÁN 5.000.000 Ft 207135/01747
SZÁNTÓ ANDRÁS A SOPRON, SZENT MIHÁLY UTCA 19. ALATTI LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 207135/01751
SZLABEY MELINDA OTTILIA A BUDAPEST II. SZÉHER ÚT 24/B. ALATTI MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLET FSZ. 1. LAKÁSÁHOZ TARTOZÓ ZSALUGÁTEREK RESTAURÁLÁSÁRA, VALAMINT ERKÉLY ÉS ÁRNYÉKOLÓ REKONSTRUKCIÓJÁRA 1.500.000 Ft 207135/01748
SZŐNYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA A SZŐNYI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOM SEKRESTYESZEKRÉNYÉNEK ÉS SZENT PÉTER FESTMÉNYÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 1.900.000 Ft 207135/01768
TÁRSASHÁZ BP. II. KER. MARGIT KRT. 15-17. A MŰEMLÉK TÁRSASHÁZ MECSET UTCAI FELVONÓJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 6.300.000 Ft 207135/01766
TÁRSASHÁZ SOPRON TEMPLOM UTCA 3. SOPRON, TEMPLOM UTCA 3. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET KAPUALJA ÉS LÉPCSŐHÁZA FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 8.000.000 Ft 207135/01720
TÁRSASHÁZ SOPRON, BALFI U. 22. A SOPRON, BALFI UTCA 22. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 10.000.000 Ft 207135/01756
TÁRSASHÁZ SOPRON, SZENT MIHÁLY U. 6. A SOPRON, SZT. MIHÁLY UTCA 6. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI ÉS UDVARI HOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 5.000.000 Ft 207135/01757
TÁRSASHÁZ VÁC, SZÉCHENYI U. 2 A VÁC, SZÉCHENYI UTCA 2. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁRA 8.000.000 Ft 207135/01760
TORBÁGY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA A TORBÁGYI TEMPLOM SZÓSZÉK RESTAURÁLÁSÁNAK II. ÜTEMÉRE: A PÁDUAI SZENT ANTAL OLTÁR HIÁNYZÓ PUTTÓINAK REKONSTRUKCIÓJÁRA ÉS A KERESZTELŐMEDENCE RESTAURÁLÁSÁRA 4.600.000 Ft 207135/01759
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 21. ALATTI MŰEMLÉK BAROKK LAKÓÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA 4.500.000 Ft 207135/01763
VELENCE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA A SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN TALÁLHATÓ SZENT ANNA OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA 1.800.000 Ft 207135/01761
VEÖREÖS ANDRÁS A SOPRON, VÁRKERÜLET 21. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET KAPUALJÁBAN A FAKOCKA BURKOLAT FELÚJÍTÁSÁRA 1.300.000 Ft 207135/01717
ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A ZSÁMBOK, BAJZA LENKE TÉR 10. ALATTI LAPU ISTVÁNNÉ TÁJHÁZ KONYHAI DÍSZÍTŐ FALFESTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 1.400.000 Ft 207135/01762
VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
BONINSEGNA ILONA MÁRIA A SOPRON, ÚJ UTCA 5. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET TŰZFALA VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 1.500.000 Ft 207136/00317
DÉVÉNYI TAMÁS A MEZŐTÁRKÁNYI BAROKK KVÁRTÉLYHÁZ VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK II. ÜTEMÉRE: A HIÁNYZÓ KŐKERETEK ÉS A BELÉJÜK KERÜLŐ VASRÁCSOK REKONSTRUKCIÓJÁRA 3.000.000 Ft 207136/00319
DÖMÖTÖRI LÁSZLÓ LEVENTE A TÖMÖRD, FŐ U. 13. ALATTI VOLT CHERNEL-KASTÉLY KERTI SZOBRAINAK ÉS FA AJTAJAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 8.000.000 Ft 207136/00318
HUMLI TAMÁS A BÉRBALTAVÁRI NAGYGAZDA HÁZ VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁRA A TETŐSZERKEZET MEGTARTÓ FELÚJÍTÁSÁVAL 3.000.000 Ft 207136/00321
KÁTA GÉP 95 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG AZ ABONY, KÉCSKEI ÚT 2. ALATTI VOLT GYÖRE KÚRIA VESZÉLYELHÁRÍTÁSI MUNKÁINAK V. ÜTEMÉRE: A TETŐFELÚJÍTÁS BEFEJEZÉSÉRE, PORTIKUSZ KÜLSŐ ÁLLAGMEGÓVÁSI MUNKÁIRA 5.000.000 Ft 207136/00320
TÁRSASHÁZ SOPRON, TEMPLOM U. 5. A SOPRON, TEMPLOM UTCA 5. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATAI FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 4.000.000 Ft 207136/00323
TÁRSASHÁZ SOPRON, VÁRKERÜLET 104. A SOPRON, VÁRKERÜLET 104. ALATTI MŰEMLÉK ÉPÜLET HÁTSÓ UDVARI VÁRFALA ÉS FALAZATA VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁIRA 4.000.000 Ft 207136/00324

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.